Nieuws- en persberichten

22sep

KPMG onderzoek: mobiliteit in post-COVID-19 tijd

KPMG onderzoek: mobiliteit in post-COVID-19 tijd

KPMG heeft een rapport uitgebracht waarin de gevolgen van het veranderde mobiliteitsgedrag door COVID-19 uiteen worden gezet. Wat merkt ALD Automotive hiervan en hoe gaat zij om met de veranderende vraag? Wat vindt ALD een kansrijk mobiliteitsscenario voor de toekomst? Aan het woord Lonneke van der Horst, Marketing & Strategy Director.

Een van de trends die KPMG noemt, is de mogelijk blijvende verschuiving van trein naar auto. Er is een duidelijke voorkeur voor individueel vervoer ontstaan. De gevolgen hiervan zijn dat de filedruk gaat toenemen, de CO2-uitstoot hoger wordt en een mogelijke toename van oude auto’s op de weg doordat mensen goedkopere (tweedehands) auto’s aanschaffen. 

ALD Automotive ziet deze trends ook. “De vraag naar tweedehands auto’s is er bij ons ook. Dit zijn jong gebruikte auto’s in vrijwel nieuwstaat en goed onderhouden. Het vraagt van zowel werkgevers als leasemaatschappijen de nodige aandacht om goede alternatieven te bieden en te voorkomen dat werknemers in oude, milieuonvriendelijke auto’s gaan rijden. Ook valt te denken aan een private leaseregeling via de werkgever, waarbij er nog wel richtlijnen qua CO2-uitstoot gelden, of het afwisselen van de auto met de fiets voor die ritten waarbij dit mogelijk is. We zien sinds COVID-19 een toenemende vraag naar onze lease e-bikes. Hopelijk blijft dit ook tijdens de winterperiode gewoon doorzetten, want dat komt zowel de filedruk als de CO2 verlaging ten goede”, vertelt Lonneke.

KPMG is van mening dat de overheid haar rol moet nemen en een duidelijke visie moet ontwikkelen voor mobiliteit in de (nabije) toekomst. Ook benoemt zij enkele kansrijke scenario’s zoals het introduceren van rekeningrijden, het invoeren van de slooppremie om veroudering van het wagenpark tegen te gaan en het verlagen van de BPM.

Liever positieve stimulering

Hoe kijkt ALD Automotive tegen dit soort maatregelen aan? Lonneke: “We zijn voorstander van maatregelen die duurzaamheid stimuleren en geloven ook heel sterk in variabele bijtelling. Rekeningrijden moet mobiliteit echter niet onnodig duur maken. De vorm waarin dit ingevoerd gaat worden is daarbij dus essentieel. Het rijden in de spits is bijvoorbeeld voor een groot aantal bestuurders onvermijdelijk en wanneer dit belast wordt, leidt dit bij deze groep ook onvermijdelijk tot extra kosten. Wij geloven meer in de positieve stimulering. De slooppremie is in Duitsland succesvol gebleken en biedt ook de economie een positieve stimulans. Wij vinden dan ook dat leasemaatschappijen voorop moeten lopen in nieuwe ontwikkelingen en ook alternatieven moeten ontwikkelen naast de auto. Er bestaat echter geen standaardoplossing, dus het adviesstuk is voor ons heel belangrijk en data wordt hierin steeds belangrijker. Dat vraagt van een leasemaatschappij om hierin te investeren.” 

Eigen mobiliteit regelen

Als we naar de nabije toekomst kijken dat heeft het thuiswerken de meest positieve invloed op filevermindering en CO2-besparing. Lonneke: “Wij hebben voor onze eigen organisatie dan ook een thuiswerkvisie ontwikkeld, samen met de medewerkers, zodat iedereen minder hoeft te reizen voor het werk. In het algemeen is de kans dat er vooral een verschuiving naar mobiliteitsbudgetten gaat ontstaan. Je krijgt meer diversiteit in reisprofielen en als medewerkers hun eigen werkplek regelen, is de stap naar het regelen van eigen mobiliteit snel gemaakt. De overheid zou dit kunnen stimuleren door het ook fiscaal te faciliteren en aantrekkelijker te maken.”  

Meer lezen over de kansen en uitdagingen van woon-werkverkeer in post-COVID-19-tijd? Wij schreven eerder over onze ervaring met de Coronacrisis en Tips voor een anderhalve meter mobiliteitsbeleid.

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.