Nieuws- en persberichten

09nov
2022

Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Rotterdam Nederlands meest EV-vriendelijke gemeente

Gemeente Rotterdam is volgens ALD Automotive het meest vriendelijk voor elektrische rijders in Nederland. Het is de eerste keer dat de leasemaatschappij de verkiezing houdt.
 
Gemeente Rotterdam komt als beste naar voren omdat de vakjury - bestaande uit Lonneke van der Horst en Chris Heiligers (ALD Automotive), Marina van Helvoort (VER), Marc Klaver (automotive journalist) en Carlo van de Weijer (mobility expert aan de TU Eindhoven) - het EV-beleid van Rotterdam vooruitstrevend en helder vindt. Vanuit verschillende pijlers gericht op de inwoners, de logistieke sector en de laadinfrastructuur wordt de transitie naar een energiezuinig en schoner vervoersbeleid duidelijk aangepakt. De gemeente geeft bovendien het goede voorbeeld met het EV-beleid voor het eigen gemeentelijke wagenpark. Rotterdam laat hiermee onder meer Utrecht en Amsterdam achter zich. 

Koploper met hoge ambities

Nederland heeft hoge ambities ten aanzien van elektrisch rijden. Logisch, stelt Lonneke van der Horst van ALD Automotive, want verkeer is verantwoordelijk voor een vijfde van de totale CO2-uitstoot in Nederland.      Nederland is een van de koplopers binnen Europa als het gaat om elektrisch rijden. “Maar door de versnelde elektrificering van mobiliteit lopen wij in Nederland tegen beperkingen aan. Een van de belangrijkste barrières is de infrastructuur van openbare laadpalen in combinatie met de grenzen van het energienetwerk”, zegt Van der Horst.

Samen verder komen in de energietransitie

Lonneke van der Horst: “Een emissieloze toekomst is een gezamenlijke inspanning. De mobiliteitssector, en daarbij de leasemaatschappijen, werken hard aan die verduurzaming door constant te blijven innoveren. De overheid is belangrijk in deze transitie omdat zij elektrisch vervoer fiscaal kunnen stimuleren en subsidies kunnen verlenen.” Maar ook lokale overheden spelen een grote rol in de transitie door de overstap naar elektrisch rijden makkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en bedrijven door bijvoorbeeld laadpunten te plaatsen. “Gemeenten hebben dus ook een bepalende rol. Er zijn veel uitdagingen die we niet uit het oog moeten verliezen, maar er zijn ook al mooie en succesvolle initiatieven die we met deze verkiezing voor het voetlicht willen brengen. Door elkaar te inspireren en een voorbeeld aan elkaar te nemen, kunnen we verder komen in de energietransitie. Daarom roept ALD Automotive de verkiezing ‘Meest EV-vriendelijke gemeente’ in het leven.”

Vooruitstrevend beleid

Gemeente Rotterdam is vooruitstrevend in haar beleid. Dat ziet ook Marina van Helvoort, directeur van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en lid van de vakjury. “Natuurlijk is het geen gemakkelijke keuze omdat je bij veel gemeenten mooie duurzame mobiliteitsinitiatieven ziet. Toch is onze keuze op Rotterdam gevallen. "Rotterdam heeft oog voor de belangen van de EV-rijder. Zo kan je in Rotterdam nog steeds bij een publieke laadpaal voor 26 ct/kWh laden. Een stad met een sterk publiek netwerk en met ook steeds meer snellaadpunten. Dat vinden we belangrijk vanuit VER." 

Lonneke van der Horst vult aan: “Ook mooi voorbeeld van hoe deze gemeente elektrisch rijden weet te stimuleren is door bedrijven in de logistieke sector die elektrisch vervoer inzetten, te laten genieten van privileges zoals verruimde laad- en lostijden omdat elektrisch vervoer stiller is. Dat zijn belangrijke initiatieven die bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteitssector.”

Programmamanager Elektrisch Rijden bij de gemeente Rotterdam, Arjan Oranje, is vereerd met de award: 
“De gemeente werkt aan een gezonde, aantrekkelijke en schone stad. Dat doen we samen met bewoners, bedrijven en bezoekers. Hierin heeft mobiliteit een grote rol. We stimuleren uitstootvrije mobiliteit om te zorgen voor gezonde lucht in de stad. Voor 2050 maken we al het gemotoriseerd vervoer in realiseerbare stappen uitstootvrij. We beginnen daar waar de alternatieven voorhanden zijn. En deze award beloont ons werk waar we mee bezig zijn!”

Uitdagingen bespreekbaar maken

Rotterdam maakt ook de uitdagingen om elektrisch rijden te stimuleren bespreekbaar. Lonneke van der Horst: “Het is belangrijk deze niet uit het oog te verliezen. Zorgen om de toekomstige netcapaciteit, tekort aan technisch geschoold personeel en het gebrek om ook als gemeente gebruik te kunnen maken van landelijke subsidieregelingen, maken trajecten mogelijk extra kostbaar. Deze factoren werken vertragend op de uitrol van elektrisch vervoer en moeten ook aangepakt worden om een volgende stap in de energietransitie te kunnen maken.”

Over de verkiezing

Om te bepalen welke gemeente het ‘meest EV-vriendelijk’ is, zijn de 50 grootste gemeenten van Nederland beoordeeld op vijf criteria aan de hand van deskresearch. Er is gekeken naar de laadpaaldichtheid, de kosten per KWh, de aanvraagduur voor een laadpaal, de minimale afstand tussen laadpalen en tot slot naar de online informatievoorziening over elektrisch rijden. De gemeenten die het beste scoorden, ontvingen een uitgebreide vragenlijst over het gemeentelijke beleid met betrekking tot elektrisch rijden. In de top tien eindigden de volgende gemeenten: Amsterdam, Delft, Gouda, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer.
 
Aan de hand van deze informatie heeft de vakjury de ‘meest EV-vriendelijke gemeente van Nederland’ gekozen. Het juryrapport is hier te lezen.

De uitreiking van de EV-award en meer informatie over de aanpak van Gemeente Rotterdam is te zien in deze video.

 

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.