Nieuws- en persberichten

20sep

Wat verandert er per 2017 in de autobelastingen?

Op Prinsjesdag zijn er dit jaar niet veel grote wijzigingen in de autobelastingen aangekondigd. De wijzigingen die per 2017 ingaan, zijn namelijk grotendeels al door het parlement aangenomen. Hieronder de wijzigingen per 2017, inclusief de al aangenomen wetswijzigingen.

Vereenvoudiging van de bijtelling. 
De verschillende kortingscategorieën verdwijnen. Er blijft voor nieuwe auto’s vanaf 2017 alleen een kortingscategorie over voor volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s. Deze auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer krijgen dan 4% bijtelling. Pas in 2019 wordt in de wet opgenomen dat dit percentage van 4% slechts geldt over de eerste 50.000 euro aan catalogusprijs. Overigens is al een tussentijdse evaluatie van de verlaagde bijtelling aangekondigd, waarmee de wet eventueel per 2019 op het punt van het 4%-tarief kan worden aangepast. 

Voor alle andere nieuwe auto’s gaat de bijtelling per 2017 naar 22%.

Het huidige 25% tarief blijft nog van kracht op auto’s met een eerste tenaamstelling in 2016 of eerder. Auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 2017 waarop een bijtellingskorting wegens lage CO2-uitstoot van toepassing was, houden die korting zolang de wettelijke periode van 60 maanden nog niet verstreken is. 

Motorrijtuigenbelasting
Volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s houden in de jaren 2017 tot en met 2020 een BPM-vrijstelling en een MRB-nihiltarief. Naast de bijtellingskorting is dat een aantrekkelijke fiscale stimulering. Ook verlaagt het kabinet het tarief van de energiebelasting bij gebruik van openbare laadpalen.

BPM
Nieuwe plug-in hybrides krijgen vanaf 2017 te maken met een verhoging van de BPM. Wel houden deze auto’s een halftarief van de motorrijtuigenbelasting in de jaren 2017 tot en met 2020. Dat geldt zowel voor nieuwe auto’s als voor auto’s die al voor 2017 zijn gaan rijden.

Voor alle andere personenauto’s worden de BPM-schijven de komende jaren steeds per 1 januari aangepast aan de technische vooruitgang. Door die technische ontwikkelingen krijgen auto’s immers een steeds lagere CO2-uitstoot. Tegelijkertijd worden de tarieven over de hele linie verlaagd. In totaal gaat het in de komende vier jaar om een verlaging met zo’n 15%. Een volgend kabinet beslist over eventuele volledige afschaffing van de BPM.

Volg ons nu ook op Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de mobiliteitsmarkt.

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.