Nieuws- en persberichten

04nov

ALD Trading Update Q3 - 9M 2022

ALD Trading Update Q3 - 9M 2022

●    Nettoresultaat (groepsaandeel) over de eerste 9 maanden van 2022 is EUR 918,2 miljoen. Dat is 50,5 % meer dan in de eerste 9 maanden van 2021, waarvan EUR 312,1 miljoen in het derde kwartaal van 2022.
●    Niet-operationele posten die bijdragen aan de marge op leasecontracten: EUR 224,6 miljoen in de eerste 9 maanden van 2022 (voor belastingen), waarvan EUR 108,7 miljoen in het derde kwartaal.
●    De gefinancierde vloot bedraagt 1,45 miljoen voertuigen. Dat is 5,2 % meer dan eind september 2021.
●    Kosten in aanloop naar overname LeasePlan: EUR 83,9 miljoen. Deze zijn gemaakt in de eerste 9 maanden van 2022, waarvan EUR 42,6 miljoen in het derde kwartaal van 2022.
●    De prognose voor FY 2022 voor het gemiddelde verkoopresultaat van gebruikte auto’s per eenheid is verhoogd.

 

Belangrijkste resultaten 9M 2022

●    Marges op leasecontracten en -diensten zijn EUR 1.259,4 miljoen. Dat is een stijging van 23,6 % ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2021. En een stijging van 3,3 % over dezelfde periode, gecorrigeerd met de herwaardering van het wagenpark, aanpassingen op afschrijvingen (EUR 189,6 miljoen), de gevolgen van de Turkse hyperinflatie (EUR 60,1 miljoen) en een voorziening in Oekraïne (EUR -25 miljoen). 
●    Verkoop gebruikte auto’s: EUR 623,7 miljoen, tegen EUR 277,7 miljoen in de eerste 9 maanden van 2021.
●    Bedrijfskosten: EUR 624,3 miljoen, inclusief EUR 83,9 miljoen voor aan LeasePlan gerelateerde overnamekosten.
●    Cost of risk: EUR 32,4 miljoen.

 

Op 4 november 2022 zegt Tim Albertsen, CEO van ALD, in een toelichting op de groepsresultaten over de eerste 9 maanden van 2022:

"Ondanks een verslechterende geopolitieke en macro-economische omgeving, met aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketens, zette ALD in het derde kwartaal opnieuw een sterke prestatie neer. Onze financiële recordresultaten weerspiegelen de kracht van ons bedrijfsmodel en ons vermogen om ons snel aan te passen aan onverwachte situaties. 2022 lijkt weer een uitstekend jaar te worden voor ALD, en dat bevestigt ons track record van winstgevende groei door de jaren heen. Dankzij de professionaliteit en de inzet van onze medewerkers in de afgelopen twee decennia, leiden we de transformatie van de mobiliteitssector en profiteren we van sterke megatrends. Onze strategie leidt consequent tot uitstekende resultaten, die ondersteund worden door onze 

operationele efficiëntie en voorzichtig risicobeheer. Als gevolg daarvan bevindt ALD zich in een uitstekende positie om de stap te zetten naar de zeer strategische overname van LeasePlan, waarvoor de goedkeuringsprocessen op schema liggen voor een closing in Q1 2023." 

Bijgestelde vooruitzichten voor 2022
Het tekort aan nieuwe auto's en de zeer gunstige vraag- en aanbodsituatie op de markten voor tweedehands auto's van het eerste halfjaar van dit jaar, golden ook voor het derde kwartaal. Tegen deze achtergrond en wegens de uitstekende resultaten in de eerste 9 maanden van 2022, verhoogt ALD de verwachtingen voor het volledige jaar 2022 als volgt:

●    Verwachte groei van het wagenpark tussen de 2 % en 4 % (ongewijzigd);
●    Gemiddelde verkoopresultaat tweedehands auto’s per voertuig boven EUR 2.800 in 2022 (verhoogd van ‘boven EUR 2.000’)
ALD verwacht dat de markt voor gebruikte auto's ten minste tot het einde van het jaar sterk zal blijven. Toch heeft de daling van de afschrijvingskosten1, die geboekt zijn sinds H1 2022 (wat de marges op het leasecontract verhoogd heeft) invloed op de verwachte toekomstige remarketing resultaten. En daarom zal, uitgaande van ongewijzigde marktomstandigheden voor tweedehands auto's, het resultaat van de verkoop van tweedehands auto's per eenheid2 naar verwachting afnemen ten opzichte van de hoge niveaus die in het tweede en derde kwartaal van 2022 werden waargenomen, aangezien een deel van de winst op de verkoop van tweedehands auto’s verder zal worden opgenomen in de marge van leasecontracten;
●    Dividenduitkeringspercentage tussen 50 % en 60 % van het netto-inkomen van het groepsaandeel blijft ongewijzigd. Hoewel de afronding van de overname van LeasePlan wordt verwacht vóór de betaling van het dividend van 2022, zullen de aandeelhouders van LeasePlan niet profiteren van dit dividend.

Update over de overname van LeasePlan
ALD blijft zich voorbereiden op de overname van LeasePlan. Kosten in verband met de overgang naar de gereguleerde status en de voorbereiding van een soepel en efficiënt integratieplan zijn in de loop van het jaar toegenomen, als gevolg van de intensivering van de werkzaamheden met het oog op de closing. Daarom verhoogt ALD de verwachte kosten over het hele jaar 2022 tot ongeveer 120 miljoen EUR, tegen ongeveer 100 miljoen EUR eerder.

ALD blijft werken aan de afronding van de overname van LeasePlan. Het goedkeuringsproces ligt op schema. Daarom verwacht ALD de claimemissie voor het einde van 2022 te lanceren. De afronding van van de overname volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023.
 

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.