Nieuws- en persberichten

04aug

Wederom sterk eerste halfjaar voor ALD Automotive, ondanks negatieve externe factoren recordniveau nettowinst

Wederom sterk eerste halfjaar voor ALD Automotive, ondanks negatieve externe factoren recordniveau nettowinst

ALD Automotive boekte uitstekende financiële en commerciële prestaties in het eerste halfjaar van 2022, ondanks de toegenomen marktonzekerheden in 2022.  

 

Het netto bedrijfsresultaat (groepsaandeel) is gestegen naar een recordhoogte van EUR 606.1 miljoen. Los van de herwaardering van de vloot en het toepassen van accounting richtlijnen als gevolg van de Turkse hyperinflatie, zijn de marges gestegen en zijn de verkoopresultaten van tweedehands auto’s erg hoog geweest. Wereldwijd groeide de gefinancierde vloot met 5,4 procent ten opzichte van juni 2021, naar 1.45 miljoen in juni 2022. Het aantal contracten staat op 1.761 miljoen, een stijging van twee procent ten opzichte van eind 2021.¹ 

Zeer gunstige markt voor verkoop en lease tweedehands auto's

Het afgelopen half jaar bleek voor ALD zeer gunstig voor de verkoop van tweedehands auto’s als gevolg van schaarste. De gemiddelde verkoopmarge per tweedehands auto2 was EUR 3.212 in H1 2022 versus EUR 740 in H1 2021. In Nederland bedraagt het verkoopresultaat gemiddeld EUR 2.500 per voertuig, t.o.v. EUR 750 in dezelfde periode een jaar eerder. 

Groeiend aandeel elektrische voertuigen

Met de hogere brandstofprijzen en strengere milieuvoorschriften, stimuleert ALD zijn klanten nog meer om duurzame en innoverende producten te kiezen, zoals elektrische voertuigen en multimodale mobiliteit. Dit in overeenstemming met het strategisch plan Move 2025. ALD heeft een groter aandeel elektrische voertuigen vergeleken met de totale markt. Over de afgelopen twaalf maanden was in de markt het EV-aandeel van nieuwe geregistreerde auto’s gemiddeld minder dan 22 procent2, terwijl dit percentage bij ALD op 27 procent3 lag. Voor ALD komen de internationale Move 2025-doelstellingen van dertig procent elektrisch in 2025 en een reductie van veertig procent CO2-uitstoot steeds dichterbij. 

CEO Jeroen Kruisweg van ALD Automotive Nederland over de Nederlandse resultaten: “ALD heeft in Nederland opnieuw sterke resultaten gerealiseerd, met onder andere een flinke groei in tweedehandslease en onze flexibele oplossing ALD Flex. Ook op duurzaamheidsvlak kunnen we terugkijken op een succesvol eerste halfjaar. Voor de Nederlandse ALD registraties betrof het aandeel EV 34 procent in H1 2022 t.o.v. 19,5 procent dezelfde periode vorig jaar.⁴” 

Tim Albertsen, CEO van de ALD Groep, in zijn commentaar op de groepsresultaten:
"In de context van de geopolitieke en macro-economische uitdagingen, heeft ALD sterk gepresteerd. Dit komt door het solide bedrijfsmodel en het vermogen om zich snel aan veranderende marktomstandigheden aan te passen. Onze voortdurende focus op de behoeften van onze klanten, samen met onze inspanningen om de wereld van de mobiliteit vorm te geven, hebben hun vruchten afgeworpen. Ik ben er trots op dat steeds meer klanten op ALD vertrouwen om hun mobiliteit vorm te geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat ALD met succes de huidige uitdagingen aankan. In dit opzicht is de overname van LeasePlan nog zinvoller, aangezien deze nieuwe groeimogelijkheden biedt en onze veerkracht versterkt. Het indienen van de dossiers bij de regelgevende instanties ligt op schema met onze oorspronkelijke plannen en wij verwachten de transactie af te ronden tegen eind 2022, afhankelijk van de sluitingsvoorwaarden."

Op basis van de eerste halfjaarcijfers handhaaft ALD haar eerder aangekondigde verwachtingen voor 2022, waaronder een groei van de gefinancierde vloot tussen 2% en 4%. Het complete Engelse bericht en de toelichting van de ALD Groep is te vinden op de internationale website van ALD Automotive.

¹ Totaalcontracten: full-service leasecontracten, wagenparkbeheercontracten en contracten voor nieuwe mobiliteitsoplossingen
² Bron: ACEA 
³ In de Europese Unie, Engeland, Noorwegen en Zwitserland; managementinformatie.
4 Managementinformatie. EV: BEV + PHEV

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.