Nieuws- en persberichten

09dec

ALD steunt Orange The World: een maatschappelijke noodzaak

ALD steunt Orange The World: een maatschappelijke noodzaak

Op woensdag 25 november startte de ‘Orange the World’ campagne, die aandacht vraagt voor ‘Stop geweld tegen vrouwen’. ALD steunt deze campagne en daarom hebben we ons kantoorgebouw tijdelijk oranje verlicht om op die manier aandacht te vragen voor Orange the World.

We spraken met Marije Cornelissen, Directeur bij UN Women Nederland en met Daniëlle Kruger, Directeur HR bij ALD Automotive, over de strijd van Orange the World, de rol van het bedrijfsleven hierin en waarom ALD Automotive deze strijd steunt.

Wat is Orange the World?

Marije: “Orange the World is de campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen. De campagne begint op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, en duurt tot 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. De tussenliggende dagen worden de '16 Days of Action against Violence against Women' genoemd.

Waarom belangrijk om juist ook in NL hier aandacht aan te geven?

Marije: “Geweld tegen vrouwen komt overal voor, ook in Nederland. Onderzoek van het Fundamental Rights Agency (Europees onderzoeksinstituut) toont aan dat 45% van de Nederlandse vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt in haar leven. Dat dit cijfer hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde heeft een treurige reden; in Nederland ligt de drempel wat lager voor vrouwen om geweld te erkennen. In sommige landen is het zo normaal om door een partner geslagen te worden dat dit niet eens als geweld wordt aangemerkt. Wij vinden het belangrijk dat bedrijven beseffen dat dit onderwerp ook in hun organisatie speelt; zij het op de werkvloer, zij het bij de collega’s thuis. Het thuiswerken stelt vrouwen meer bloot aan partnergeweld, bijvoorbeeld. Zij kunnen letterlijk geen kant op.”

Wat is de rol van het bedrijfsleven hierin? 

Marije: “Bedrijven kunnen, net als ALD Automotive, dit verborgen geweld letterlijk zichtbaar maken. Bijvoorbeeld door hun bedrijfspand 16 dagen lang oranje uit te lichten of Orange the World vlaggen op te hangen. Of door hierover te communiceren naar medewerkers, leveranciers, klanten of hun achterban op sociale media.”

Bedrijven kunnen het onderwerp intern meer bespreekbaar maken en daarmee de drempel voor vrouwen in hun bedrijf, die hiermee te maken hebben, verlagen om hulp te zoeken. Dat kan zijn via de vertrouwenspersoon in het bedrijf, maar ook daarbuiten. Het helpt als vrouwen in je bedrijf die met geweld te maken hebben, beseffen dat hun werkgever of collega’s geweld tegen vrouwen veroordelen. Het is vooral belangrijk de verantwoordelijkheid niet leggen bij de vrouwen die ermee te maken hebben. Als in een bedrijf bijvoorbeeld de werknemers ook in actie komen, gesteund door directie en management, is dat een krachtig signaal en blijk van steun. 

Daniëlle vult aan: “Als je weet dat maar liefst 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland in haar leven te maken krijgt met geweld, van huiselijk geweld tot geweld op de werkvloer, en dat daarvan maar 40% dit meldt bij een vriendin, buurvrouw, instantie of politie, is er nog veel werk te doen. Er blijft nog teveel onder de radar. Juist bedrijven kunnen een werkomgeving creëren waarbij het laagdrempelig melden van geweld mogelijk gemaakt wordt.”

Waarom doet ALD Automotive mee? 

Daniëlle: “De campagne past goed bij onze normen en waarden waarin gelijkheid, respect en veiligheid centraal staan. ALD Automotive wil voor medewerkers een veilige werkomgeving creëren en een omgeving bieden waar eenieder van ons zich kan en durft te uiten als we zelf te maken krijgen met geweld.”

Wat hopen jullie voor Nederland te realiseren n.a.v. deze campagne?

Marije: “Het thema van de Orange the World campagne in Nederland is dit jaar "Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd". Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie, en er zijn vaak al meerdere geweldsincidenten gepasseerd voor zij zich durven te melden.” 

Daniëlle: “Nu we meer thuiswerken tijdens deze coronacrisis, zie je een toename in het geweld. Maak het onderwerp bespreekbaar binnen je organisatie en zorg ervoor dat medewerkers in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen. Door deelname aan deze campagne en een donatie aan het Orange Trust Fund wil ALD Automotive niet alleen laten zien dat we de strijd tegen geweld tegen vrouwen steunen en helpen bij het taboe te doorbreken, maar ook een actieve bijdrage leveren. We vinden dat iedere vrouw iedere vorm van geweld op een laagdrempelige manier kan melden, en er passende hulp geboden wordt.”

Marije vult aan: “Wij hopen daarnaast dat onze regering gehoor geeft aan onze oproep, in de vorm van een petitie, om te zorgen voor laagdrempelige kanalen voor het melden van alle vormen van geweld en adequate hulp.”

Hoe zorgt ALD ervoor dat dit structureel onderdeel is van het personeelsbeleid? 

Daniëlle: “We zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving door o.a. het onderwerp bespreekbaar te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld twee interne vertrouwenspersonen aangesteld die juist in dit soort gevallen op een vertrouwelijk manier ondersteuning kunnen bieden, al is het maar een luisterend oor of om samen te bespreken welke hulp er mogelijk is. Als er nieuwe medewerkers starten worden ze door de General Manager, Jeroen Kruisweg uitgenodigd voor een kennismaking. Hij  benoemt in deze gesprekken dat wij gedrag op het gebied van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en geweld niet tolereren en dat de uitvoer van ons beleid tegen ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag voor ons en klanten cruciaal is. We vragen dan ook regelmatig, via een anonieme meting, aan de medewerkers of we hier voldoende in slagen.”

Wat willen jullie meegeven?

Marije: “Om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen moeten we een cultuurverandering teweegbrengen. Dat krijgen we alleen voor elkaar als we allemaal investeren. Vrouwen én mannen, bedrijven én overheden, op alle niveaus. We betrekken mannen en jongens, en dan niet (alleen) als potentiële daders, maar vooral ook als potentiële medestanders, om er samen voor te zorgen dat niemand geweld tegen vrouwen en meisjes acceptabel vindt, laat staan stoer of cool.”

Om de woorden van ALD Automotive kracht bij te zetten heeft niet alleen haar pand langs de A4 bij Schiphol van 25 november tot en met 10 december geheel oranje verlicht, ook intern wordt er aandacht aan gegeven. Met de overhandiging van een cheque t.w.v. 2000 euro kan Orange the World haar campagnes financieren en aandacht blijven vragen voor geweld tegen vrouwen. 
 

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.