Nieuws- en persberichten

16nov

ALD Automotive presenteert nieuw 5-jarig strategisch plan “MOVE 2025”

ALD Automotive presenteert nieuw 5-jarig strategisch plan “MOVE 2025”

ALD Automotive heeft tijdens de Capital Markets Day vorige week het nieuwe 5-jarig strategisch plan “Move 2025” gepresenteerd. CEO Tim Albertsen en leden van het ALD Executive Committee hebben een overzicht gegeven van de ambities van de onderneming en de belangrijkste strategische, operationele en financiële doelstellingen, in de context van het nieuwe strategisch plan, getoond.

Vijf jaar geleden heeft ALD Automotive de transitie ingezet van traditionele leasemaatschappij naar aanbieder van totale mobiliteit. “Move 2025 is een vijfjarenplan om hierop door te bouwen en om groeikansen te benutten die we zien voor de middellange tot lange termijn. Met dit nieuwe strategisch plan wil ALD Automotive nog beter inspelen op de veranderende mobiliteitswereld. Daarbij vergroten we onze slagkracht om uit te groeien tot een volledig geïntegreerde, duurzame aanbieder van mobiliteit en wereldmarktleider in onze sector”, bevestigt CEO Tim Albertsen.

Vier strategische pijlers

De strategische ontwikkeling van ALD Automotive is gebaseerd op vier strategische pijlers:

 • Move for Customers – De mobiliteit van de toekomst dichterbij halen als innovatieve mobiliteitsaanbieder, door digitalisering, maatwerk, flexibiliteit, excellente klantbeleving en een uniek mobiliteitsmerk.
 • Move for Growth – Wereldwijd leider zijn in duurzame mobiliteitsoplossingen door het vergroten van de  geografische dekking en het klantenbereik met nieuwe partners in de mobiliteitssector, acquisities die waarde creëren en nieuwe mobiliteitsoplossingen.
 • Move for Good – Mensen en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal plaatsen.
 • Move for Performance – De onderneming op een kostenefficiënte manier laten groeien, door waarde te creëren over de gehele economische cyclus.

De ambities van Move 2025 vertalen zich naar vier resultaatgebieden voor duurzame groei:

1. Full Service Leasing & Fleet Management
ALD Automotive is een solide bedrijf met een aanzienlijk groeipotentieel in alle vier de klantsegmenten: multinationals en grote ondernemingen, mkb, zakelijke mobiliteitsgebruikers en particulieren.

Het totale aantal leasecontracten  dat beheerd wordt door ALD Automotive bedraagt in 2025 naar verwachting circa 2,3 miljoen, inclusief groei door acquisities. Naar verwachting zullen zowel de directe- als indirecte kanalen een belangrijke bijdrage leveren aan deze groei, met een licht hoger groeipercentage voor deze laatste, dankzij ALD Automotive’s succesvolle digitale platform voor whitelabel private lease.

ALD Automotive is de nr. 1 aanbieder in Europa, met de grootste directe dekking wereldwijd en plannen om de geografische aanwezigheid verder uit te breiden, onder andere in Azië, met een ambitie van 50 landen, in lijn met de vestigingslocaties van de grote zakelijke klanten.
Andere belangrijke organische groeidomeinen zijn private lease en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals ALD Flex, occasion lease, ALD E-bike en ALD Move, die naar verwachting zullen stijgen met een jaarlijks groeipercentage van circa 15% over de periode 2019-2025, met een hoge groeiverwachting voor ALD Flex (tot circa 60.000 voertuigen in 2025) en de leasing van tweedehandse leaseauto’s (verwachte aantal voertuigen circa 125.000 in 2025). 

2. De toekomst is multicycle en multichannel 
Move 2025 zorgt voor een verschuiving in het ALD-bedrijfsmodel; voertuigen gaan langer mee in het leaseproces, soms zelfs de gehele levensduur. Op basis van een marktgedreven prijsstrategie voor ‘multicycle’ leasing, ziet ALD veel groeikansen voor de verkoop van gebruikte auto's en distributie via meerdere kanalen (multichannel).

ALD Automotive verwacht dat circa 30% van de gebruikte voertuigen wordt verkocht of geleased aan particulieren in 2025, waardoor occasion lease op een totaal van circa 125.000 voertuigen komt. Deze ontwikkeling brengt sterke groei- en margekansen met zich mee en verkleint tegelijkertijd het restwaarderisico.

ALD Carmarket voor consumenten, gebaseerd op clicks (online verkoop) en bricks (fysieke vestigingen), wordt in 25 landen geïmplementeerd om deze ambities te ondersteunen. Daarbij profiteert de onderneming van ALD Automotive's geavanceerde digitale platforms en netwerk van fysieke showrooms.

3. Meer investeren in digitale mogelijkheden
Een budget van EUR 66 miljoen wordt de komende vijf jaar vrijgemaakt voor digitale investeringen voor alle vier de strategische pijlers. Daarmee stijgt het aandeel van investeringen in digitale oplossingen van circa 20% van de bedrijfskosten in 2017-2019 naar circa 23% in 2020-2025.

4. Elektrische mobiliteit als kans voor ALD Automotive
Als koploper in de verschuiving naar elektrische voertuigen begeleidt ALD Automotive klanten bij hun transitie naar een groener wagenpark via een TCO-benadering, een all-inclusive EV-aanbod, gerichte EV-partnerships en een wereldwijd EV-programma. Het aandeel van elektrische voertuigen  als percentage van nieuw geleverde voertuigen stijgt internationaal naar verwachting naar circa 30% in 2025. ALD Automotive streeft ernaar dat in 2030 circa 50% van haar nieuwe voertuigen 100% elektrisch zijn. Als gevolg daarvan is de gemiddelde CO2-uitstoot per voertuig  voor nieuwe contracten in 2025 naar verwachting ten minste 40% lager dan in 2019.

Strategische operationele en financiële doelstellingen van Move 2025

 • Het totale aantal contracten  bedraagt naar verwachting circa 2,3 miljoen in 2025, inclusief acquisities.
 • De marges op leasecontracten en -diensten zullen over de periode 2019-2025 minimaal in lijn met het totale aantal contracten stijgen, dankzij een hogere penetratiegraad voor diensten en schaalvoordelen.
 • De Cost Income ratio (exclusief het resultaat van de verkoop van gebruikte auto's) zal verbeteren tot tussen 46% en 48% in 2025, waarbij de aanvullende digitale investeringen van EUR 66 miljoen over de periode 2020-2025 zijn meegenomen.

Duurzaamheid en niet-financiële doelstellingen voor 2025

ALD Automotive heeft een vierdimensionale duurzaamheidsaanpak ter ondersteuning van de strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en om te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

 • Vorm geven aan de toekomst van duurzame mobiliteit:

o    wagenpark met een lage uitstoot: 40% minder CO2-uitstoot vergeleken met 2019

 • Een betrokken en verantwoordelijke werkgever zijn:

o   een score van 80% voor betrokkenheid van medewerkers
o   minimaal 35% vrouwen in  bestuursfuncties 

 • Zorgdragen voor een verantwoordelijke bedrijfscultuur en verantwoorde bedrijfspraktijken:

o   ESG-criteria verankerd in alle richtlijnen, procedures en controles met externe belanghebbenden
o   Verbeteren NPS  klanten >40%

 • De eigen footprint met 30% verkleinen ten opzichte van 2019
   

Blijf op de hoogte

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.