23jul

Klimaatakkoord 2019: hogere bijtelling voor elektrische auto's

Klimaatakkoord 2019: hogere bijtelling voor elektrische auto's

Vorige maand werd het Klimaatakkoord gepresenteerd. Een heel pakket aan maatregelen moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49 % ten opzichte van 1990 terugdringen. Mobiliteit speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het klimaatakkoord bevat dan ook ruim 40 pagina’s over specifiek dit onderwerp. Wij zetten hieronder enkele relevante maatregelen uiteen.

Betalen naar gebruik

Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Denk daarbij aan waterstof- en elektrische auto’s. Deze auto’s stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden onze lucht schoon en brengen minder geluidsoverlast met zich mee. De randvoorwaarden moeten wel op orde blijven. Praktisch betekent dat dat het laden van je elektrische auto even makkelijk moet zijn als opladen van je mobiele telefoon. Dat geldt ook voor waterstof.

Een andere belangrijke voorwaarde is, dat de mobiliteit betaalbaar blijft en dat de lasten van de transitie eerlijk worden verdeeld, zodat alle Nederlanders de overstap naar emissieloze personenauto’s kunnen maken.

Het kabinet verwacht dat er steeds minder fiscale stimulering nodig is om elektrisch te rijden. Het gevolg is dat minder accijnsinkomsten zijn. Dus moet er goed gekeken worden hoe het systeem omtrent autobelastingen er uit gaat zien. Een idee is om te betalen naar gebruik, dus dat (elektrische) rijders bijvoorbeeld gaan betalen per kilometer, het zogenoemde het rekening rijden. Hierin worden verschillende varianten onderzocht.

Stimuleringsmaatregelen

Daarnaast is er nog een pakket aan maatregelen bedacht om emissieloos rijden te stimuleren, waaronder het volgende:

Elektrische leaserijders zijn op den duur meer kwijt aan bijtelling. Momenteel is de verlaagde bijtelling nog 4 procent maar dat zal per jaar stijgen. In 2020 naar 8 procent en in 2026 uiteindelijk naar 22 procent. De verlaagde bijtelling geldt voor auto’s met een aanschafwaarde van minder dan 45.000 euro, en vanaf 2021 minder dan 40.000 euro waard zijn. Dit om te voorkomen dat er veel subsidie gaat naar dure elektrische auto’s.

Tot aan 2025 zullen rijders van elektrische auto’s geen BPM hoeven te betalen. Vanaf 2025 wordt dit een vast bedrag van 360 euro. Ook worden elektrische rijders tot 2025 vrijgesteld van (het rijksgedeelte van) de motorrijtuigenbelasting, gevolgd door 25% van het normale tarief in 2025 en 100% vanaf 2026.

Particuliere elektrische rijders zullen een aanschafsubsidie ontvangen. De bedragen hiervan zijn nog niet bekend.

Particuliere markt

Leasemaatschappijen spelen een belangrijke rol spelen bij de stimulering van het elektrisch rijden in Nederland. Auto’s uit de zakelijke markt zijn namelijk een belangrijke stroom voor de Nederlandse tweedehandsmarkt. Om de ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor de elektrische auto voor particulieren op gang te brengen, zal het kabinet een regeling uitwerken voor het vergoeden van laadtegoed, aanschafsubsidie of een batterijgarantie. Hiermee komt een tweedehands elektrische auto sneller in beeld bij particulieren.

Bel ons
+31 20 658 70 00

Blijf op de hoogte

Volg ons

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.