Nieuws- en persberichten

07aug

Privégebruik van de leaseauto

Privégebruik van de leaseauto

Een leaseauto is voor veel medewerkers een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde. De meeste leaserijders zullen hun leaseauto daarbij ook graag buiten werktijd willen gebruiken. Maar waar moet u als wagenparkbeheerder of fleetmanager op letten bij het privégebruik van een leaseauto? 

Martijn Oerlemans is manager binnen de afdeling Operations en werkt elf jaar bij ALD Automotive. Hij  beheert ruim acht jaar de zakelijke auto’s van collega’s. Verstand van zaken dus, ook als het aankomt op privégebruik van een leaseauto. Hieronder geeft hij antwoord op zeven veelvoorkomende vragen.

Een werknemer rijdt ook privékilometers met een leaseauto, waar moet fiscaal rekening mee gehouden worden?

Rijdt een werknemer privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan hoort u een bedrag bij het inkomen te tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé gereden is.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2018 zijn er twee tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Voor 2018 geldt dat alleen auto’s zonder CO2-uitstoot onder het 4%-tarief vallen. 

Als u als werkgever de volledige btw over de leasekosten mag aftrekken en als er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, dan dient u 2,7% van de fiscale catalogusprijs als btw-heffing over privégebruik van de auto af te dragen. Let hierbij goed op, want voor de btw geldt dat woon-/werkverkeer ook privékilometers zijn!

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de 500 km-grens?

Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker om de 500 kilometergrens in het vizier te houden en het maken van afspraken met de belastingdienst. Het daadwerkelijk inhouden van de fiscale bijtelling regelt de werkgever. Ook goed om te weten is dat de verklaring geen privégebruik altijd voor een heel kalenderjaar geldt. Dit betekent dat de medewerker alleen per 1 januari van een jaar een ander besluit mag nemen. Doet hij dit toch gedurende het kalenderjaar, waarbij 500 km privé wordt overschreden, dan geldt bijtelling voor dat hele kalenderjaar.

Wat zijn handige afspraken om te maken met medewerkers?

Meestal wordt in de auto- of mobiliteitsregeling vastgelegd, welke richtlijnen een bedrijf hanteert voor privégebruik van een leaseauto. Denk hierbij aan het aantal kilometers dat de medewerker mag rijden, maar ook beschikbaarheid van de auto tijdens kantoortijd en wie er allemaal in de auto mogen rijden. Wat ook prima kan, is een eigen bijdrage voor privékilometers vragen aan de medewerker. Deze eigen bijdrage voor privégebruik mag u vervolgens inhouden op de bruto bijtelling.

Stimuleert ALD Automotive het privégebruik van de leaseauto? 

Een leaseauto is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde, en het onderschrijft ons motto: vrijheid in mobiliteit! Wij voeren dan ook geen grens op privégebruik van de auto. Ook voorzien we onze medewerkers bij de keuze voor een auto met een lage of 0 gram CO2-uitstoot van een extra ruime leasenorm. Zo moedigen we medewerkers aan om een schonere auto te kiezen. 

Daarnaast stimuleren we dat medewerkers aan alternatieve mobiliteitsoplossingen denken zoals het gebruik van het ov of een e-bike. Dit leidt automatisch tot minder autokilometers en is natuurlijk een duurzamere vorm van vervoer! 

Is het raadzaam privégebruik van de auto te beperken? 

Dat is afhankelijk van wat uw bedrijf strategisch belangrijk vindt. Staat kostenbesparing als hoogste prioriteit, dan kunt u het inderdaad overwegen. Eigenlijk is het ook niet meer dan logisch om daar afspraken over te maken met uw medewerkers. In de praktijk gebeurt het dat medewerkers maximaal 10.000 of 15.000 kilometers per jaar privé mogen rijden. Maar controle is lastig. Dan heeft u ritregistratie systemen nodig en veel medewerkers zullen dat ervaren als privacygevoelig. Wij adviseren om daar niet te streng in te zijn omdat de leaserijders, dus de medewerkers zelf, bijtelling betalen voor het privégebruik van de auto. 

Staat medewerkerstevredenheid hoog op de agenda, dan raden we u aan hier ook soepeler mee om te gaan. ALD Automotive adviseert sowieso altijd om positief te belonen. Dus medewerkers die minder privékilometers maken, daarin ook laten meeprofiteren.

Is er een tip over bijtelling die het delen waard is?

Bij een auto met een gunstig bijtellingspercentage die ouder wordt dan 60 maanden, vervalt de korting op de bijtelling. Daardoor gaat de bijtelling terug naar 25% voor auto’s van vóór 1 januari 2017. Voor auto’s van na die datum geldt als basisbijtelling 22%. Maar dat speelt natuurlijk pas vanaf 2022.

En tot slot, een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Wat gebeurt er als de medewerker in privétijd schade rijdt?

Dat is aan het bedrijf om daar afspraken over te maken, maar het is gebruikelijk dat hier dezelfde richtlijnen gelden als bij zakelijk. Het zal dus meestal zo zijn dat u als werkgever ook dan aansprakelijk bent, maar alleen als er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Bij schade aan uw leaseauto kunt u in elk geval rekenen op de support van ALD Automotive. 
 

Blijf op de hoogte

Volg ons nu op LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de mobiliteitsmarkt.

Blijf op de hoogte

Volg ons

Blijf ook op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van autoleasing, mobiliteit en modern werkgeverschap.